ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  “ตรวจสุขภาพประจำปี”

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มอบสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 60 คน ( ทางสมาคมฯขอปิดการรับสมัครทันทีหากมีผู้สนใจสมัครครบตามจำนวน 60 คน ) ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเฉพาะสมาชิกเก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯแล้ว 1 ปี ขึ้นไป ณ คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ ตามรายละเอียดดังนี้
 
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ประจำปี 2563
 
วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ
- วันที่ 16-31 ของเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2563
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
  (ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- จำนวนวันละไม่เกิน 3 คน (รวมจำนวน 60 คน)
 
การเตรียมตัว
             - ก่อนวันตรวจสุขภาพ 12-14 ชม. ให้งดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า) 
 
การเข้ารับบริการ
              - ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ 
                (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4) 
              - แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชน และแจ้ง E-mail
                สำหรับจัดส่งผลตรวจ
 
การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ
  - ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทาง E-mail ไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) 
               ภายใน 1-2  สัปดาห์ หลังวันตรวจสุขภาพ
 
ผู้ประสานงานโครงการ 
      ธันวา  ภายอุ้ม (ก่า ) เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
โทร. 0-2937-3296, 08-9035-8245
 
หมายเหตุ
 
- โปรดเข้ารับบริการตรวจสุขภาพให้ตรงตามวันเวลาที่เลือกและระบุไว้ในใบสมัคร
- คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ยินดีให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สื่อข่าวทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้คลินิกฯ ใคร่ขออภัยในความล่าช้า ที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีมีลูกค้าหรือผู้สมัครทำประกันชีวิตมาใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
 
รายการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ปี 2563 
โดย บมจ.ไทยประกันชีวิต

รายการตรวจ

ชาย

หญิง

1. การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. การเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

4. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

5. การตรวจเลือด มีรายการดังนี้

 

 

 - ปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)

 - ปริมาณกรดยูริค (Uric Acid)

 - ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN & Creatinine)

 - ปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profile)

    (Cholesterol, Triglyceride, HDL-C , LDL-C)

 

 

 - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ

    (Total Protein, Albumin, Total and Direct Bilirubin,

    Alk-phosphatase, SGOT, SGPT)

 

 

 - ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag)1

 -ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Anti HCV)2

 

 

 - ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH)3

 - ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งของตับ (AFP)4

 - ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

   สำหรับผู้สื่อข่าวชาย อายุมากกว่า 45 ปี

-

 
หมายเหตุ    1-2 เฉพาะผู้ที่ไม่เคยตรวจ
                  3 เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือสารบ่งชี้มะเร็งตับ
                  4 เฉพาะผู้ที่เคยตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 

Download  ใบสมัคร File Word  

Download ใบสม้คร  File PDF                                                                                      

  

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!