ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582 แจ้งสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ทางสมาคมฯได้จัดทำบัตรประกันสุขภาพของสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามารับบัตรประกันสุขภาพด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ แต่ละสำนักข่าวสามารถส่งตัวแทน 1 คนมารับแทนได้ โดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ

3.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดได้ที่ www.econmass.com

ติดต่อรับบัตรได้ที่ Line @econmass เท่านั้น

 

 

 

 

Download หนังสือมอบอำนาจ  File PDF                                                                                       

  

Download  หนังสือมอบอำนาจ  File Word                                                                   

 

  

ลงประกาศข่าว ฟรี!