ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญสมาชิกที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 2 ทุน  ยื่นเอกสารสมัครรับทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563  โดยยื่นเอกสารสมัครได้ที่ทำการสมาคมฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2937-3296 / 08-9035-8245  ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)

 

 

 

สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

 

http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/

 

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
 
 
1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ 1 ปีขึ้นไป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 1 ใบ
5. รูปถ่าย 1 ใบ

ลงประกาศข่าว ฟรี!