ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่จะได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทางสมาคมฯได้จัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

ผลการประกวดบทความ ปี 2562
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ถึงเวลาปรับ “โครงสร้างเศรษฐกิจไทย”สร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศ”
โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ครัวเรือนไทยไม่พอเพียง เสี่ยงเศรษฐกิจสังคมพังระยะยาว”
โดย นางสาวอนัญญา มูลเพ็ญ  เว็บไซต์เดอะเปเปอร์ไทยแลนด์
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “บำนาญไทยรั้งท้าย สูงวัยจะอยู่รอดได้อย่างไร”
โดย ทีม wealthplustoday     
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อโทรทัศน์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง  “แจกสะบัด เงิน (ไม่) สะพัด”
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ   สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง มุมมอง “สังคมผู้สูงอายุ” กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดย นางสาวมาสิรี  กล่อมแก้ว       สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อวิทยุ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ ปีแห่งการรณรงค์ถุงพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ”
โดย นางสาวปิยาพรรณ  ยังเทียน     กรมประชาสัมพันธ์
เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ลงประกาศข่าว ฟรี!