ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย” ในการนี้สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาและทำข่าว เวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งโทร 08-7546-0576

 

Download หนังสือเชิญสื่อมวลชน  File PDF                                                                                     

  

ลงประกาศข่าว ฟรี!