ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582   คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : เป็นสมาชิกสมาคมฯที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 62 ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานข่าวแล้ว หรือโยกย้ายสังกัด ก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ติดต่อสอบถามโทร 0-2937-3294 / 0-2937-3296 

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!