ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582   ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประกาศให้ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท มีสมาชิกแจ้งความจำนงพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนจำนวน 16 คน ตามรายชื่อดังนี้

เงื่อนไขสำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนเรียนภาษาต่างประเทศ 

การเบิกจ่ายทุน   สมาชิกต้องสำรองทุนตัวเองเรียนไปก่อน เรียนสำเร็จตามหลักสูตรแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลการเรียนจาก   สถาบัน มาเบิกกับสมาคมฯตามจริงไม่เกินทุนละ 8,000 บาท  ภายในวันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม 2562 
 
สอบถามโทร.08-9035-8245
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!