• พิมพ์

new_582  

 
กำหนดการ
09.00 – 09.30 น.  :  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
 
09.30 น. :  กล่าวต้อนรับ โดย คุณสุธารัตน์  เกษร  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
09.40 – 12.30 น. :  อบรม เรื่อง“สร้างฝันเงินออมด้วยตลาดทุน” 
และ “เทคนิคการสัมภาษณ์แหล่งข่าว”
โดย คุณกวี ชูกิจเกษม 
        รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคล 
 
12.30-13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes