ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บมจ.ไทยประกันชีวิต ให้สิทธิ์สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสมัครเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ 

เงื่อนไขการสมัครตรวจสุขภาพ
 
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี
2. สมาชิกที่ลงทะเบียนพร้อมระบุวันตรวจเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันวันตรวจตามที่ระบุไว้เบื้องต้นห้ามเลื่อนวัน หรือยกเลิกไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม 
3.  รับสมัครจำนวน 60 คน (ยกเว้นสมาชิกที่ใช้สิทธิ์รับทุนบุตรแล้ว)
4. ให้สิทธิ์สมาชิกที่ส่งใบสมัครก่อนและโทรมายืนยันการสมัครก่อน
5. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 (ถ้าเต็มตามจำนวน 60 คนแล้วทางสมาคมฯขอปิดการรับสมัครทันที)
 
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
 
วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ
- วันที่ 16-31 ของเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน 2562
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
  (ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- จำนวนวันละไม่เกิน 3 คน (รวมจำนวน 60 คน)
 
การเตรียมตัว
             - ก่อนวันตรวจสุขภาพ 12-14 ชม. ให้งดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า)
 
การเข้ารับบริการ
              - ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ 
                (รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4) 
              - แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่
                อย่างละเอียด สำหรับจัดส่งผลตรวจ
 
การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ
- ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพแจ้งไว้ ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังวันตรวจสุขภาพ
 
หมายเหตุ : คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ยินดีให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สื่อข่าวทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้คลินิกฯ ใคร่ขออภัยในความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีมีลูกค้าหรือผู้สมัครทำประกันชีวิตมาใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
 

รายการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดย บมจ.ไทยประกันชีวิต

รายการตรวจ

ชาย

หญิง

1. การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. การเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

4. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

5. การตรวจเลือด มีรายการดังนี้

 

 

 - ปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)

 - ปริมาณกรดยูริค (Uric Acid)

 - ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN & Creatinine)

 - ปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profile)

    (Cholesterol, Triglyceride, HDL-C , LDL-C)

 

 

 - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ

    (Total Protein, Albumin, Total and Direct Bilirubin,

    Alk-phosphatase, SGOT, SGPT)

 

 

 - ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag)1

 -ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Anti HCV)2

 

 

 - ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH)3

 - ตรวจหาเซลล์มะเร็งของตับ (AFP)4

 - ตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

   สำหรับผู้สื่อข่าวชาย อายุมากกว่า 45 ปี

-

 

หมายเหตุ     1-2 เฉพาะผู้ที่ไม่เคยตรวจ

                  3 เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือสารบ่งชี้มะเร็งตับ

                  4 เฉพาะผู้ที่เคยตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

 
Download ใบสมัคร File PDF                      Download ใบสมัคร File Word                                       

                                      

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!