ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582   ด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชุด ปี 2562 มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการของสมาคมฯด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับสมาชิก ดังนี้

 

 

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!