ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ทาง สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้เปิดให้สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกจำนวน 71 ท่านที่ได้รับสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาในปีนี้  สมาคมฯขอเปลี่ยนแปลงการรับ-มอบทุนเป็นการโอนเงินทุนให้กับสมาชิกหลังจากการจัดงานมอบทุนเสร็จสิ้นลง (สมาคมฯจะทำการโอนเงินทุนบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้) สมาชิกต้องมารับทุนด้วยตนเองตามวัน / เวลาที่สมาคมฯ กำหนดเพื่อยืนยันสิทธิ์ หากไม่สามารถมารับเองได้ให้มอบฉันทะคนในครอบครัวมารับแทน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม 2562 
ณ  โรง 14  ชั้น 6  โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน
 
09.00 น.  :  ลงทะเบียนผู้รับทุน 
10.00 น. : กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย นางสาวสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
10.10 น. : เริ่มพิธีมอบทุนโดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและผู้บริหารหรือตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุน
10.50 น. : พิธีกร กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุน ผู้สนับสนุนอาหารว่างของชำร่วยผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
11.00 น. : จบพิธีการ/ชมภาพยนตร์ เรื่อง “Cinderella and The Secret Prince” ร่วมกัน
 

ดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดาประจำปีการศึกษา2562 จำนวน  71  ทุน                                                                                      

  

ลงประกาศข่าว ฟรี!