ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่จะได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 , 3 จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ลงหนังสือรายงานประจำปี 2561 "ปูมข่าวเศรษฐกิจ" ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ผลการประกวดบทความ ปี 2561
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “ย้อนรอยประกันภัยพืชผล : บทพิสูจน์การบริหารความเสี่ยงที่ยั่งยืน”
                       โดย นายประวิทย์  พัดลม หนังสือพิมพ์ The Power Network  จำนวน 20,000 บาท
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ถึงเวลาถอนสมอ มาตรการอุ้มชาวนา หนี้ภาคเกษตรที่ถูกซุกอยู่ใต้พรม”
                        โดย นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จำนวน 10,000 บาท
 
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง  “กระตุ้นคนไทยเร่งออมก่อนแก่...ปิดช่องโหว่วิกฤติการคลัง”
                        โดย นางสาวชีวรัตน์   กิจนภาธนพงศ์   หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  จำนวน 7,000 บาท
 
ประเภทสื่อโทรทัศน์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “แจกเงิน-แจกสวัสดิการ” ทางออกหายจน (จริงหรือไม่) 
                       โดย นางสาวมาสิรี  กล่อมแก้ว และทีมข่าวเศรษฐกิจ  สถานีโทรทัศน์ PPTV จำนวน 10,000 บาท
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ความเสี่ยงผลไม้ไทยใต้เงาทุนจีน”
                      โดย นางลักขณา  หมานระเด่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  จำนวน 5,000 บาท
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง  “Blockchain นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน”
                        โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  จำนวน 5,000 บาท
 
ประเภทสื่อวิทยุ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ปัญหาขยะพลาสติกกระทบการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย”
โดย นางสาวปิยาพรรณ  ยังเทียน กรมประชาสัมพันธ์  จำนวน 10,000 บาท
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!