ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582    ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นใน วันพฤสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A  โดยในงานจะมีการแถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมฯ ตลอดทั้งปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นรับหน้าที่เพื่อสานงานต่อ ตลอดจนการสังสรรค์ระหว่างสมาชิก

กำหนดการ
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 - 22.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A 
...................................................
 
17.30  น. : ลงทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมหน้างาน
19.00  น. : กรรมการอาวุโส สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้างาน 
ร่วมรับประทานอาหาร
20.00 น. : พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ (ลับคมความคิด ครั้งที่ 12) 
20.20 น. : สมาชิกใหม่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ แสดงตนบนเวที
20.30 น. : ฉายวิดีทัศน์ผลงานกิจกรรมตลอดทั้งปี 2561
20.35 น. : คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
และคณะกรรมการบริหารปี 2561
- แถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมตลอดทั้งปี  
- ทบทวนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560/2561
- พิจารณางบดุล
- แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
21.00  น. : คุณบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ
เป็นประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
- นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คนใหม่แถลงนโยบาย  
 
22.00 น. : จับรางวัล/สังสรรค์ตามอัธยาศัย / ปิดการประชุม
 
.........................................
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!