ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาใหญ่ประจำปีโดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี” พร้อมร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ“เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง” วิทยากรโดย  คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุน  นายกสมาคมนักวิเคราะห์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, คุณกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.), รศ.ดร.เสาวณีย์   ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณวรวุฒิ   อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ดำเนินรายการโดย คุณโศภณ  นวรัตนาพงษ์  วันพฤหัสบดีที่  17 มกราคม 2562  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งฟรีโทร. 0-2937-3294-5

ลงประกาศข่าว ฟรี!