ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามป้ายประกาศนี้เพื่อรักษาสถานะสมาชิกภาพและสวัสดิการที่พึงจะได้รับจากสมาคมฯ เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกตกหล่นและทำให้ต่ออายุสมาชิกไม่ได้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีและหลุดจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

 

สำหรับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่สนใจสมัครสมาชิกใหม่ ศึกษากฏระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ได้ที่ http://www.econmass.com/metro/index.php/rule.html  

Download ใบสมัครสมาชิกสามัญ  file PDF   

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!