• พิมพ์

new_582

 

 

 
เงื่อนไขการจองบูธ 
“คนข่าวขายของ ปี 2”  ตลาดนัดนักข่าว 
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ เอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
 
1. ผู้สนใจส่ง ใบสมัครจองบูธ และ วางเงินประกัน 1,000 บาทในการจองบูธทันที พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน ส่งไปที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางสมาคมฯจะนับจำนวนบูธตามลำดับที่มีผู้สมัครส่งใบสมัครมาทางเมลล์ก่อน ถ้ามีผู้สมัครเต็มตามจำนวน 22 บูธแล้วทางสมาคมฯขอปิดรับการสมัครทันที
2. ผู้สนใจจองบูธสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9035-8245 – ก่า  เพื่อยืนยันการเข้า Set up บูธ เพื่อจำหน่ายสินค้า (ตามเงื่อนไขข้อที่ 3)
3. ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องเข้ามา Set up ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. ก่อนศูนย์เปิด ตั้งแต่เวลา 7 – 9.45 น.โดยต้องนำบัตรปชช. มาแลกบัตรที่จุดแลกบัตร ชั้นใต้ดินสยามเซ็นเตอร์ และเดินตรงไปใช้ลิฟต์ขนของ  กดชั้น 1 และเก็บบูธได้หลัง 22.00 น. เท่านั้น  
4. ระหว่างช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้า 10.00 – 22.00 น. ผู้จำหน่ายสินค้าห้ามรับประทานอาหารภายในพื้นที่จำหน่ายสินค้า ยกเว้น น้ำดื่ม (ให้ไปรับประทานอาหารได้ที่ศูนย์อาหารเท่านั้น)
5. สินค้าที่ห้ามจำหน่าย ได้แก่ สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ,อาหารที่ต้อง Cooking และสินค้าที่มีโลโก้ห้างอื่นๆ 
6. ผู้จำหน่ายสินค้าต้องระบุสินค้าที่จำหน่ายให้ชัดเจน
7. บูธจำนวน 22 บูธ นี้ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่เปิดให้คนนอกมาขายแทนได้แต่อย่างใด   หากมีคนนอกเข้ามาขายแทนสมาชิก สมาชิกจะโดนตัดสิทธิ์กิจกรรมนี้ในปีถัดไป และโดนยึดเงินประกัน 1,000 บาททันที
 

Download ใบสม้คร File PDF                             Download ใบสมัคร  File Word 

                                                                                           

                                   

 

 

แปลนงานคนข่าวขายของ 

 
 

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes