• พิมพ์

new_582   ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจตรวจสุขภาพกับคลิกนิกแพทย์ไทยประกัน จำนวน 60 คน มีสมาชิกแจ้งความจำนงพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 48 คน ตามรายชื่อดังนี้

หมายเหตุ : สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ กรุณาไปตรวจสุขภาพตามวันที่กำหนดท่านั้น สอบถามโทร.08-9035-8245

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes