• พิมพ์

new_582   ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประกาศให้ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท มีสมาชิกแจ้งความจำนงพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนจำนวน 27 คน ตามรายชื่อดังนี้

 

 

 

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes