ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ทั้งนี้จำนวนทุนและการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณา สมาชิกท่านใดสนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าเวศรษฐกิจ ในเวลาทำการ 9.00 น. -17.00 น. และทางสมาคมฯจะได้นำส่งใบสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการเรื่องสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

http://reg3.utcc.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp   

(LinK  ดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

วันสัมภาษณ์เอาเอกสารมาดังนี้
 
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ใบ
4. รูปถ่าย 1 ใบ
5. ค่าสมัคร 900 บาท (ค่าสมัครจะเรียกเก็บเฉพาะคนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนเท่านั้น)
 
หมายเหตุ : เอกสารประการสมัครสามารถยื่นพร้อมใบสมัครหรือส่งวันสอบสัมภาษณ์เลยก็ได้ สอบถามโทร. 0890358245

ลงประกาศข่าว ฟรี!