ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582   ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปีการศึกษา 2561 มีสมาชิกสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามเงื่อนไขที่สมาคมฯกำหนด จำนวน 83 คน  สมาคมฯขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุน และเชิญสมาชิกที่ได้รับทุนร่วมรับทุนในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน ตามกำหนดการ ดังนี้

 

09.00 น.          :  ลงทะเบียนผู้รับทุน

(สมาชิกที่ได้รับทุนบุตรต้องไปรับทุนด้วยตัวเองเท่านั้น)

 

10.00 น.          : กล่าววัตถุประสงค์การมอบทุน และขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
โดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
10.10 น. :  เริ่มพิธีมอบทุนโดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม
และผู้บริหารจากองค์กรที่สนับสนุน
 
10.40 น. : พิธีกร กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุน ผู้สนับสนุนอาหารว่างของชำร่วย
ผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
 
11.00 น. : จบพิธีการ/ชมภาพยนตร์ร่วมกัน

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดา  ประจำปีการศึกษา  2561          จำนวน    83  ทุน

ระดับอนุบาล    9    คน

 

No.

สังกัด

ชื่อ-สกุลสมาชิก

ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา

ชมภาพยนตร์

ระดับชั้น

1.

สำนักข่าวรอยเตอร์

อัครพล  นิยมญาติ

ด.ญ.ชวิศา   นิยมญาติ

ไม่ดูหนัง

อ.1

2.

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส

พิมพิมล  ปัญญานะ

ด.ช. ชรัณ  จิรพิศาลกุล

3 ที่นั่ง

อ.2

3.

โทรทัศน์ Money Channel

อาทิตย์ คุสิตา

ด.ช.อินทัช คุสิตา

3 ที่นั่ง

อ.3

4.

นสพ.ผู้จัดการ 360

พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์

ด.ญ. ชัญญาณ์ณัฐ   สกุลจันทร์

3 ที่นั่ง

อ.1

5.

“...........................”

ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน

ด.ช.กวิน  ดุรงค์กวิน

3 ที่นั่ง

อ.3

6.

นสพ.ทันหุ้น

พุฒธิธาดา  ศิรินันทวิทยา

ด.ช.ศีลฉัตร ศิรินันทวิทยา

ไม่ดูหนัง

อ.2

7.

นิตยสาร Money Life

ปฏิภาณ ศรีสังวาล

ด.ช.ก้าวกล้า  ศรีสังวาล

ไม่ดูหนัง

อ.3

8.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

อนุรักษ์  ลีประเสิรฐสุนทร

ด.ญ.ลีลิล ลีประเสิรฐสุนทร

ไม่ดูหนัง

อ.1

9.

นสพ.แนวหน้า

ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์

ด.ญ.ภูฟ้า  ภู่กาญจน์

2 ที่นั่ง

อ.2

 

ดับประถมศึกษา     35    คน

 

No.

สังกัด

ชื่อ-สกุลสมาชิก

ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา

ชมภาพยนตร์

ระดับชั้น

1.

โทรทัศน์ช่อง 3

เทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์

ด.ญ.พิชาริณีย์  ฉัตรสุริยาวงศ์

3 ที่นั่ง

ป.1

2.

โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ศรัญญา  คงอยู่

ด.ช.ดิษภัทร  เกตุเวชช์

3 ที่นั่ง

ป.5

3.

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360

ณัฏฐ์ แก้วปัด

ด.ช.มหาสมุทร  แก้วปัด

ไม่ดูหนัง

ป.1

4.

“....................................”

กรวริฬ  กิ่งแก้วกันจารุ

ด.ช.กฤศมิ์ชัย  สกุลโต

3 ที่นั่ง

ป.5

5.

“....................................”

สุพร แซ่ตั้ง

ด.ญ. พรพระทัย นาฎกระสูตร

ไม่ดูหนัง

ป.2

6.

กรมประชาสัมพันธ์

จินตนา  ทิพยรัตน์กุล

ด.ญ.นภัทร ทิพยรัตน์กุล

3 ที่นั่ง

ป.2

7.

“.............................”

อโนชา  อู่สุวรรณ

ด.ญ.ศศภิษฐา  เคารพคุณ

3 ที่นั่ง

ป.4

8.

“.............................”

นภสร  ไกรศิริวุฒิ

ด.ช.นฤเบศ  ไกรศิริวุฒิ

ไม่ดูหนัง

ป.6 (ม.1)

9.

นสพ.สยามธุรกิจ

จตุรงค์  กอบแก้ว

ด.ญ.เอื้ออารีย์  กอบแก้ว

3 ที่นั่ง

ป.3

10.

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

สรัญญา  จันทร์สว่าง

ด.ช.ทรงพล  จันทร์สว่าง

3 ที่นั่ง

ป.5

11.

“............................”

ยุพิน  พงษ์ทอง

ด.ญ.ภัทราภรณ์  พงษ์ทอง

3 ที่นั่ง

ป.2

12.

“............................”

สุพรรณี  พุฒพิสุทธิ์

ด.ญ.พรกนก  พุฒพิสุทธิ์

3 ที่นั่ง

ป.4

13.

“............................”

สินธ์ชัย  ภมรพล

อ.ญ.ฐิติรัตน์  ภมรพล

3 ที่นั่ง

ป.6

14.

สำนักข่าวไทย

กฤษณะพงษ์  พงศ์แสนยากร

ด.ช.ธีรวีร์  พงศ์แสนยากร

3 ที่นั่ง

ป.5

15.

โทรทัศน์  Money Channel

โสภา  ฉันทารุมัย

ด.ญ. ณมัย  ฉันทารุมัย

ไม่ดูหนัง

ป.6

16.

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

ศิริวรรณ ศรีเอี่ยมจันทร์

ด.ญ.กานต์พิชชา  จันทร์ละมูล

3 ที่นั่ง

ป.2

17.

นสพ.ไทยรัฐ

สมพิศ  ศรีนาค

ด.ช.ลานปรีดิ์  ศรีนาค

3 ที่นั่ง

ป.2

18.

“.................”

วณิชยา  แสงทอง

ด.ช.ปัณณ์  เตชธนนันท์

3 ที่นั่ง

ป.4

19.

นิตยสาร Logistics Time

ณัฐธนพัทธ์  แสงศรี

ด.ญ.ณปภัสร์  แสงศรี

3 ที่นั่ง

ป.4

20.

นสพ.โพสต์ทูเดย์

ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ

ด.ช.พีรเชษฐ์  ธนจินดาเลิศ

3 ที่นั่ง

ป.6

21.

นสพ.คอหุ้น

พิพัฒน์  นวสวัสดิ์

ด.ญ.ภิรญา  นวสวัสดิ์

3 ที่นั่ง

ป.3

22.

“................”

สมแข  ปัญจวงศ์

ด.ญ.อริสา  เครือหงษ์

3 ที่นั่ง

ป.5

23.

นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ

เดือนเพ็ญ  หาทรัพย์

ด.ญ.วลิญา  หาทรัพย์

3 ที่นั่ง

ป.2

24.

นิตยสาร Condo Guide

กรัณย์  สุริวงค์

ด.ช.กณิศ  สุริวงค์

3 ที่นั่ง

ป.2

25.

โทรทัศน์ช่อง 5

สุทธิวรรณ  ช่วยบำรุง

ด.ช. หัตถิพล  ช่วยบำรุง

3 ที่นั่ง

ป.1

26.

“....................”

มาทินี  จันทสุวรรณโณ

ด.ช.ปัณณธร  จันทสุวรรณโณ

-

ป.4

27.

“....................”

พิมพินี  ช้างหลำ

ด.ญ.ณฐศรันต์  ช้างหลำ

3 ที่นั่ง

ป.5

28.

นสพ.บ้านเมือง

สลักจิตร  ผิวพรรณ์

ด.ญ.ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี

3 ที่นั่ง

ป.5

29.

นสพ.The Power Network

สุรสิทธิ์  อนุตรวิโรจน์กุล

ด.ช.นนท์วริศ  อนุตรวิโรจน์กุล

3 ที่นั่ง

ป.3

30.

สำนักข่าวรอยเตอร์

ประชา  หริรักษาพิทักษ์

ด.ช.ปัณณวัชญ์  หริรักษาพิทักษ์

3 ที่นั่ง

ป.3

31.

นสพ.เดลินิวส์

กัญณัฏฐ์  บุตรดี

ด.ช.ธีรภัทร  ศรีพารัตน์

3ที่นั่ง

ป.6

32.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

อรนุช  ภัทรกุล

ด.ช.พงศ์ปณต  ภัทรกุล

3 ที่นั่ง

ป.6

33.

นสพ.ทรานสปอร์ตเจอนัล

พันทิพา  จุลเพชร

ด.ช.ชิษณุพงศ์  คงบรรจบ

3 ที่นั่ง

ป.5

34.

www.energynewscrnter.com

วัชรพงศ์  ทองรุ่ง

ด.ญ.ปีทอง  ทองรุ่ง

ไม่ดูหนัง

ป.6

35.

โทรทัศน์ช่อง 7

มยุรี  ไพบูลย์กุลกร

ด.ช.ปวริศน์  ชูมิตร

4 ที่นั่ง

ป.4

 

ระดับมัธยมศึกษา     39   คน

 

No.

สังกัด

ชื่อ-สกุลสมาชิก

ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา

ชมภาพยนตร์

ระดับชั้น

1.

สำนักข่าวมิติหุ้น

อโณทัย  ชุมไชยโย

ด.ญ.ณิชณิชา  ชุมไชยโย

ไม่ดูหนัง

ม.3

2.

นสพ. สยามรัฐ

เจริญชัย   อุดมพาณิชวงศ์

ด.ช.ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์

3 ที่นั่ง

ม.2

3.

นสพ.บางกอกโพสต์

พิชญ์สินี  จิตรพลีชีพ

ด.ช.รุ่งรดิส  กุลฤทธิ์

ไม่ดูหนัง

ม.1

4.

“..............................”

ดารณา มาลัยธรรม

ด.ช.ภุชงค์  มาลัยธรรม

3 ที่นั่ง

ม.1

5.

นสพ.ไทยรัฐ

ชูชาติ  สว่างสาลี

นายภานุมาศ  สว่างสาลี

ไม่ดูหนัง

ม.6

6.

“.................”

วรรณกิจ  ตันติฉันทะวงศ์

ด.ญ.วรุณนันท์   ตันติฉันทะวงศ์

3 ที่นั่ง

ม.2

7.

“................”

สิริวรรณ   พงษ์ไพโรจน์

ด.ช.พงษ์ไพโรจน์  เลิศสุดวิชัย

3 ที่นั่ง

ม.5

8.

“................”

ศุภิกา  ยิ้มละมัย

น.ส.ชฎา  บุญเรืองฤทธิ์

ไม่ดูหนัง

ม.6

9.

สำนักข่าวไทย

ปรีชา  มีชำนาญ

นายพร้อมไพบูลย์  มีชำนาญ

3 ที่นั่ง

ม.5

10.

“....................”

เล็ก  เกตุกาญจน์

ด.ญ.ธนภรณ์  เกตุกาญจน์

3 ที่นั่ง

ม.2

11.

โทรทัศน์ ช่อง7

ศยามล  เสียงจันทร์

ด.ญ.อภิชญา  หงสกุล

-

ม.1

12.

โทรทัศน์ TPBS

ยุทธพล  กีรติชีวิน

ด.ญ.ปัญญดา  กีรติชีวิน

ไม่ดูหนัง

ม.1

13.

“.....................”

ลักขณา  หมานระเด่น

ด.ช.ภูธเนศ  ตันเจริญ

3ที่นั่ง

ม.3

14.

นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ

ศิรินยา  เมืองหงษ์

ด.ญ.กัญญารัตน์  เมืองหงษ์

3 ที่นั่ง

ม.1

15.

สำนักข่าว Infoquest

รัชดา  คงขุนเทียน

ด.ช.ธรรศ  คงขุนเทียน

ไม่ดูหนัง

ม.1

16.

นสพ.โพสต์ทูเดย์

เบญจวรรณ  รัตนวิจิตร

ด.ญ.ณัฐกานต์  ซัมพาลี

3 ที่นั่ง

ม.3

17.

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

ดารารัตน์  มหิกุล

น.ส.ณัฐสุดา  มหิกุล

ไม่ดูหนัง

ม.5

18.

“............................”

ชาญวิทย์  อินยันญะ

ด.ญ.จันทกานต์  อินยันญะ

3 ที่นั่ง

ม.3

19.

“............................”

อรุณ  ลอตระกูล

นายปานัท  ลอตระกูล

ไม่ดูหนัง

ม.6

20.

นสพ.มติชน

เกษมณี  นันทรัตนพงศ์

นายภรัชต์  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ไม่ดูหนัง

ม.6

21.

นสพ.สยามธุรกิจ

สิริวิทย์  บ่อจันทึก

น.ส.วิญาดา  บ่อจันทึก

ไม่ดูหนัง

ม. 6

22.

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360

จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ

นายภัทร์ดนัย  ผ่องใส

-

ม.5

23.

“..................................”

สุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ

นายวิภูมิ  วิเศษสุวรรณภูมิ

ไม่ดูหนัง

ม.4

24.

“..................................”

ธิดารัตน์  ลอย

นายสรัล  ลอย

ไม่ดูหนัง

ม.6

25.

สำนักข่าวไทยพับลิก้า

กมล  ชวาลวิทย์

นายภูมิ  ชวาลวิทย์

3 ที่นั่ง

ม.5

26.

นสพ.แนวหน้า

นิติ  โมราวรรณ

นายชลเทพ  โมราวรรณ

3 ที่นั่ง

ม.4

27.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ดาริน  ปริญญากุล

ด.ช.ธรรม์กมล  ปริญญากุล

3 ที่นั่ง

ม.3

28.

“..................................”

จำเนียร  พรทวีทรัพย์

ด.ช.พชรพงษ์  พรทวีทรัพย์

ไม่ดูหนัง

ม.3

29.

นสพ.เดลินิวส์

นาตยา  คชินทร

ด.ช.ภูมิรพี  คชินทร

3 ที่นั่ง

ม.3

30.

โทรทัศน์ Spring News

นภา  ศรประสิทธิ์

ด.ญ.บุญยานุช  ช้างมั่ง

-

ม.4

31.

โทรทัศน์ช่อง 5

อรวรรณ  ทรัพย์ศิริ

น.ส.ปภาวี  ทรัพย์ศิริ

ไม่ดูหนัง

ม.4

32.

“....................”

ชิดชนก   อภิชาติวรพงษ์

นายธีร์วีร์  อภิชาติวรพงษ์

2 ที่นั่ง

ม.4

33.

“....................”

ศศิรกานต์  อาจารยางกูร

ด.ญ.เปมิกา  อาจารยางกูร

3 ที่นั่ง

ม.2

34

นสพ.พิมพ์ไทย

มยุรี  ริดมัด

ด.ช.ภูริพัฒน์  มาศรี

3 ที่นั่ง

ม.1

35.

โทรทัศน์ Money Channel

เรขา พงศ์อักษร

นายฆฤณ  พงศ์อักษร

3 ที่นั่ง

ม.4

36.

นสพ.สยามธุรกิจ

ปัญญา  อินลา

ด.ญ.ศุภาพิชญ์   อินลา

3 ที่นั่ง

ม. 4

37.

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

สารภี   นำธรรมวงศ์

น.ส. เกสรา  นำธรรมวงศ์

ไม่ดูหนัง

ม.5

38.

“................................”

สาโรจน์  มณีรัตน์

นายต่อสกุล  มณีรัตน์

ไม่ดูหนัง

ม.5

39.

“................................”

สมปอง  แจ่มเกาะ

นายปพนวิชญ์  แจ่มเกาะ

3 ที่นั่ง

ม. 6

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม 0-2937-3294-6 / 08-9035-8245

ลงประกาศข่าว ฟรี!