ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  

(ร่าง)กำหนดการ
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม 2561
ณ ชั้น6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน
 
09.00 น.        :  ลงทะเบียนผู้รับทุน 
 
10.00 น.          : กล่าววัตถุประสงค์การมอบทุน และขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
โดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
10.10 น. : เริ่มพิธีมอบทุนโดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม
และผู้บริหารจากองค์กรที่สนับสนุน
 
10.40 น. : พิธีกร กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุน ผู้สนับสนุนอาหารว่างของชำร่วย
ผู้ร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
 
11.00 น. : จบพิธีการ/ชมภาพยนตร์ร่วมกัน
 

Download ใบสมัคร ( File Word )                Download ใบสมัคร  file PDF    

 

                         
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!