ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่จะได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 , 3 จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ลงหนังสือรายงานประจำปี 2560 "ปูมข่าวเศรษฐกิจ"ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

ผลการประกวดบทความ ปี 2560
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “รถยนต์ไฟฟ้า” จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโอกาส-ความท้าทายต่อเศรษฐกิจ
                โดย นายนครินทร์  ศรีเลิศ   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ปั้นธุรกิจในฝันด้วยมือมวลชน”
               โดย นางสาวจารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง  Blockchain เปลี่ยนโลกการเงินทั้งระบบ สู่โอกาสและท้าทาย 
               โดย นางภัทราภรณ์ เกียรตินันท์  สำนักข่าว Efinancethai
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง  อภิปรัชญา รัชกาลที่ 9 สู่ดัชนีชี้วัดพัฒนาโลกยั่งยืน โรงงานหลวงดอยคำ : พันธมิตรธุรกิจชุมชน
                    โดย นางสาวอิศรินทร์  หนูเมือง  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง  วิบากกรรมแบงก์ หลังรับลูกนโยบายรัฐกระทบกำไร-ค่าฟีวูบ”
                    โดย นางสาวกรณัช  พลอยสวาท  สำนักข่าว Efinancethai
 
ประเภทสื่อโทรทัศน์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง สังคมไร้เงินสด โลกอนาคตที่ไม่ใกล้แต่ไม่ไกลเกินฝัน
                 โดย นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์   โทรทัศน์ช่อง 3
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง ช่องโหว่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
                 โดย  นางลักขณา  หมานระเด่น และ นางสาวสิริภัคกมณ  ตรัยตรึงตรีคูณ โทรทัศน์ TPBS
 
รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่อง  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : ประชา(นิยม)รัฐ ยุค คสช.
                โดย นายถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา และ นายขวัญ โม้ชา  สถานีโทรทัศน์ PPTV
 
หมายเหตุ : ทางสมาคมฯเรียนเชิญสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ขึ้นรับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม  ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A 
 
                  ติดต่อสอบถามโทร. 08-9035-8245 ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!