ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ข่าวสารสมาคม

ผลการประกวดบทความ ปี 2562 “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่จะได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทางสมาคมฯได้จัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A โดยมีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

ผลการประกวดบทความ ปี 2562
“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ถึงเวลาปรับ “โครงสร้างเศรษฐกิจไทย”สร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศ”
โดย นายนครินทร์ ศรีเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “ครัวเรือนไทยไม่พอเพียง เสี่ยงเศรษฐกิจสังคมพังระยะยาว”
โดย นางสาวอนัญญา มูลเพ็ญ  เว็บไซต์เดอะเปเปอร์ไทยแลนด์
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “บำนาญไทยรั้งท้าย สูงวัยจะอยู่รอดได้อย่างไร”
โดย ทีม wealthplustoday     
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อโทรทัศน์
 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง  “แจกสะบัด เงิน (ไม่) สะพัด”
โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ   สถานีโทรทัศโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง มุมมอง “สังคมผู้สูงอายุ” กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดย นางสาวมาสิรี  กล่อมแก้ว       สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
ประเภทสื่อวิทยุ
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ ปีแห่งการรณรงค์ถุงพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ”
โดย นางสาวปิยาพรรณ  ยังเทียน     กรมประชาสัมพันธ์
เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

เรียน สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

new_582   

Download   File PDF                                                                                       

  

เชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”

new_582    

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 โดยมี คุณชัยวัฒน์ ทองคําคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทย”สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่วนราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทางสมาคมฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายพิเศษ เรื่อง“เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”  ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 12.00 น.   

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”

เชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาหัวข้อ “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย”

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย” ในการนี้สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาและทำข่าว เวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งโทร 08-7546-0576

 

Download หนังสือเชิญสื่อมวลชน  File PDF                                                                                     

  

ลงประกาศข่าว ฟรี!