• พิมพ์
activities134.jpg activities130.jpg 

ยูนิลีเวอร์ เติมพลังให้แก่ชีวิต สนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้ของสมาคมผ้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
            12 พฤษภาคม 2550 คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด สานต่อพันธกิจ " เติมพลังให้ชีวิต " มอบทุนสนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพร ไพฑูรย์ ศิลปินวาดภาพและอดีตนางแบบชื่อดังเป็นวิทยากรอบรมวาดภาพสีอะคริลิค และวาดภาพดินสอดำ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2550 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้างทาวเวอร์

activities129.jpg 
activities131.jpg
 
 activities132.jpg actvities133.jpg

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes