• พิมพ์

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้  ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน โดยมี ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ ปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดร.อัมพร แสงมณี ผู้บริหารส่วน ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว"


Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes