กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้  ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน โดยมี ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ ปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดร.อัมพร แสงมณี ผู้บริหารส่วน ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว"


ลงประกาศข่าว ฟรี!