กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ฝึกอบรมวิชาชีพ

อบรม"คัพเค๊กคัพเลิฟ"

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตร"คัพเค้กคัพเลิฟ" ให้กับสมาชิก สอนโดยอาจารย์ชลทยา  แหวนดวงเด่น (อ.เอิ้น ) โดยมีคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้บริหารสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยให้กการต้อนรับ ณ สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์

      


อ่านเพิ่มเติม: อบรม"คัพเค๊กคัพเลิฟ"

อบรมวิชาชีพควิลท์ ( ศิลปะการต่อผ้า )

img_9972_resize.jpg 
img_0054_resize.jpg

     ผดุงศักดิ์  เหล่ากิจไพศาล นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานอบรมวิชาชีพควิลท์ (ศิลปะการต่อผ้า) มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

  

อ่านเพิ่มเติม: อบรมวิชาชีพควิลท์ ( ศิลปะการต่อผ้า )

อบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพ

img_6376_resize.jpg 

         อบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกสมาคมฯ เป็นสัปดาห์ที่สองโดยมี ผศ.ศรีสมร  คงพันธุ์ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ตลาดสดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

อ่านเพิ่มเติม: อบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพ

ภาพอบรมวิชาชีพเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551

  
ok_resize.jpg 

             อบรมทำอาหารเพื่อสุขภาพ – สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยมี ผศ.ศรีสมร  คงพันธุ์ ผู้มีชื่อเสียงของวงการอาหารไทยระดับประเทศและเป็นที่นับถือของผู้ที่อยู่ในวงการอาหารไทยมาช้านานเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ตลาดสดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ภาพอบรมวิชาชีพเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551

อบรมวิชาชีพ (ทำคอกเทล)

activities_189.jpg 
               สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมทำคอกเทลให้แก่สมาชิก มีสมาชิกหลายคนสนใจเข้าร่วมอบอบรม ณ Met BAr โรงแรมเมโทรโพลิแทน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550

ลงประกาศข่าว ฟรี!