• พิมพ์

newmedia1_resize

 

เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับโครงการอบรมความรู้สำหรับสมาชิกสมาคมฯโดยโครงการดังกล่าวสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับบมจ.ซีพีออลล์

จัดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการสร้างสื่อยุคดิจิตอล ในหัวข้อ "อบรมนักข่าวสายพันธ์ดิจิตอล รู้ทันสื่ออนไลน์" รุ่นที่ 1
โดยมี คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประธานชมรมผู้ประกอบการโฮสติ้ง
และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหิการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และคุณณัฐพร  วุ่นกลิ่นหอม ผู้ก่อตั้ง www.radio.in.th เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
52
34
1

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes