กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

              

picture 537


        มอบทุนการศึกษา : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมผู้แทนจากองค์กรที่สนับสนุนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯด้วยดีเสมอมา


 

picture 545
 

picture 550

picture 550picture 550
picture 550picture 550
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

 

picture 537

ขอบคุณผู้สนับสนุน
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
5. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
8. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
11. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
15. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 
16. ธนาคารออมสิน 
17. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 
24. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
27. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 
28. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
29. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
32. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
33. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)
35. บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
36. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
37. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
38. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!