• พิมพ์

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพสื่อและเอกชนร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติ ที่มีสื่อมวลชนตกงานจำนวนมาก และตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง ได้มีรายได้เสริมจากงานคนข่ายขายของปี 3 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562 ส่งใบสมัครได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 08-9035-8245

 

           ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าวงาน “คนข่าวมาขายของ#3” ด้วยความร่วมมือของ สหภาพแรงงานกลาง สื่อมวลชนไทย , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ,ชมรมนักข่าวกองปราบ ,กลุ่มนักข่าวบันเทิง และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 7 โซนบี ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 
ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ โดย
คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
กำหนดการงานแถลงข่าวคนข่าวมาขายของ # 3
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ชั้น 7 โซนบี ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน / พิธีกรกล่าวต้อนรับ
 
14.05 – 14.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
- คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน 
- คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด 
(มหาชน) กล่าวถึงการให้การสนับสนุนพื้นที่ และ กิจกรรมของงาน 
- พิธีกรกล่าวถึงการสนับสนุนของรางวัลจากศิลปิน ดารา หน่วยงานต่าง ๆ 
 
14.45 – 15.00 น. พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารและตัวแทนสื่อมวลชน ถ่ายภาพร่วมกัน
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
-  สหภาพแรงงานกลาง สื่อมวลชนไทย
-  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
-  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
- สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
- สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 
- ชมรมนักข่าวกองปราบ
- กลุ่มนักข่าวบันเทิง 
      จบงาน
 
Download ใบสมัคร File PDF                      Download ใบสมัคร File Word                                       

                                

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes