กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

              คุณธิวา  สุดใจ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2558 ภาพรวมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์  พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของประเทศสิงคโปร์ โดย คุณกันยวัชร ภักดีผดุงแดน ที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์(DITP) รวมถึงบทบาทและการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ โดยคุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาประเทศสิงคโปร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 

 


 

ลงประกาศข่าว ฟรี!