กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคม (อบรม 36 ชั่วโมง) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายสรุปพร้อมเป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!