กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

แสดงความยินดี

คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย)จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ร้านซินเทียนตี้ ชั้น 3 เกษรพลาซ่า

แสดงความยินดี

คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ร้านซินเทียนตี้ ชั้น 3 เกสรพลาซ่า

แสดงความยินดี

คุณยุทธชัย  จรณะจิตต์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอิตัลไทย ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นำโดย คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องอาหาร Mandopop โรงแรม Oriental Residence Bangkok 

แสดงความยินดี

 

คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารมวลชน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ปฏิรูปโครงสร้างภาษี ลดความเหลื่อมล้ำ-คืนความเสมอภาคสู่สังคมไทย

 

“ปฏิรูปโครงสร้างภาษี ลดความเหลื่อมล้ำ-คืนความเสมอภาคสู่สังคมไทย”
นายกมล ชวาลวิทย์
สำนักข่าวไทยพับลิก้า
 
ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มคนรวย จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ปี 2554 ระบุว่า “กลุ่มคนรวยที่สุดของประเทศประมาณ 10% ของจำนวนประชากร 64 ล้านคน คนกลุ่มนี้ครอบครองส่วนแบ่งรายได้ 38.41% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่คนจนที่สุดมีรายได้ต่ำกว่า 1.678 บาทต่อเดือน หรือ รายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีจำนวน 5.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 7.96% ของประชากรทั่วประเทศ” ความมั่งคั่งยังไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนรวย 
ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลพยายามคิดค้นมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนหลายหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการด้านการคลัง หรือ กึ่งการคลัง มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณเป็นจำนวนมากลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับคนยากจน 
หากไม่นับรวมเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น จริงๆการใช้กลไกทางด้านรายจ่าย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ปัญหาใหญ่ คือ ขาดข้อมูล “คนยากจนคือใคร -อยู่ที่ไหน”  ทำให้การตัดสินใจดำเนินนโยบายประชานิยมเป็นไปในลักษณะของการ “เหวี่ยงแห”  ใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็น คนรวยเข้ามาใช้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐ...
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดบทความ

ลงประกาศข่าว ฟรี!