กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”

new_582 

 

   สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมมอบอาหาร ในโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมกันบริการอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จากรถ CPF Food Truck โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ประชาชนใน 6 เขตของกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  ณ ชุมชนวัดวิมุตยาราม

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”

แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำ

new_582

    แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณินี  นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 นำโดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี คุณลำยอง ปกปอง, คุณธิวา สุดใจ อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ ณ ร้าน POLA POLA สาขาเกษตร

 

รับมอบหน้ากากอนามัย

new_582  

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากปัจจุบันผู้สื่อข่าวยังคงต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ เสี่ยงกับการรับเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม 
 
หน้ากากผ้าคุณภาพ 2 รูปแบบ คือ หน้ากากผ้าฝ้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มา และหน้ากากผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์

งานสัมมนาใหญ่ประจำปี “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”

              

picture 537


        สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี เรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020” โดยมี คุณจรีพร  จารุกรสกุล  ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่วนราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพฯ


 

picture 545
 

picture 550

picture 550picture 550
picture 550picture 550
  
picture 545picture 545
picture 545picture 545
  

 

เสวนา “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย”

              

picture 537


        สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย”  โดยคุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ "แนวโน้มและความสำคัญของ Blockchain ในภาคพลังงาน " คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review บรรยายหัวข้อ "Blockchain กับการจัดการพลังงาน" และคุณประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.  บรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของสำนักงาน กกพ. กับ Blockchain ในภาคพลังงาน" ในการเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เลิศวิทยาไตร และทีมวิทยากรจาก บล็อกฟินท์ ผู้พัฒนาแพลทฟอร์ม ร่วมกับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Energy Trading Platform & Demo"  ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 


 

picture 545
 

picture 550

picture 550picture 550
picture 550picture 550
  
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!