กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ (SC Personality Workshop)

 
 
7 มิ.ย. 57 : คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเวิร์คช็อป “การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภัสสร ธุรนิกร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู้ในการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพ ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel 
 

งานมอบรางวัล CEO Econmass Award 2013และสัมมนาใหญ่ประจำปี 2556

new_582    สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาประจำปี หัวข้อ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2557 พร้อมมอบรางวัล CEO Econmss Award 2013 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ให้การต้อนรับ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

อ่านเพิ่มเติม: งานมอบรางวัล CEO Econmass Award 2013และสัมมนาใหญ่ประจำปี 2556

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนำโดย คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะสื่อมวลชนจำนวน 44 คน เดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตรเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยมี คุณสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีนให้การต้อนรับ ณ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

       

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มองเงินช่วยเหลือมาชิก

คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว คุณวิราพรรณ ทองสีห์สุชัย สมาชิกสมาคมฯสังกัดหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจที่เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมี คุณภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย เป็นตัวแทนครอบรัวรับมอบ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2556

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร : เสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจ (36 ชั่วโมง ) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจากคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “มุมมองอนาคต ความเสี่ยง โอกาสเศรษฐกิจไทย” กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 13 ก.ค. 2556  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!