กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

งานมอบรางวัล CEO Econmass Award 2013และสัมมนาใหญ่ประจำปี 2556

new_582    สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาประจำปี หัวข้อ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย : แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2557 พร้อมมอบรางวัล CEO Econmss Award 2013 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ให้การต้อนรับ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

อ่านเพิ่มเติม: งานมอบรางวัล CEO Econmass Award 2013และสัมมนาใหญ่ประจำปี 2556

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนำโดย คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะสื่อมวลชนจำนวน 44 คน เดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตรเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยมี คุณสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีนให้การต้อนรับ ณ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

       

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มองเงินช่วยเหลือมาชิก

คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว คุณวิราพรรณ ทองสีห์สุชัย สมาชิกสมาคมฯสังกัดหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจที่เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมี คุณภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย เป็นตัวแทนครอบรัวรับมอบ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2556

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร : เสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจ (36 ชั่วโมง ) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจากคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “มุมมองอนาคต ความเสี่ยง โอกาสเศรษฐกิจไทย” กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 13 ก.ค. 2556  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มอบเงินสนับสนุน

   

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แก่นางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2556 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจ พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวและให้การสนับสนุนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8  ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 

ลงประกาศข่าว ฟรี!