กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)ปี 57

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคม (อบรม 36 ชั่วโมง) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายสรุปพร้อมเป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.)ปี57

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.)ปี57หลักสูตร : ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน เปิดงานโดยคุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 19 ก.ค. 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานอบรมแต่งหน้า Make-up Workshop by Sukhon Srimaratanakul

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด จัดอบรมแต่งหน้าสวยในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดการอบรม พร้อมด้วย คุณเพียงเพ็ญ พรายแสง กรรมการบริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ งานนี้ได้ Make-up Artist คุณสุคนธ์ สีมารัตนกุล (ลูกน้ำ) มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ตึกช้าง

รับมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

29 พ.ค. 57 :  นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยมีนางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

มอบทุนปริญญาโทสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

10 พ.ค. 57 : นายสุวิทย์ กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)และนางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้สอบผ่านคัดเลือกจำนวน 2ทุน แก่ นายเอกอนันต์  เสรีรัตนะชัยและนางสาววีรพร จอมแปงสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลงประกาศข่าว ฟรี!