กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2557 จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลในโอกาสที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง เปิดให้บริการครบ 60 ปี ในปีนี้ โดยมี นายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกง และนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปด้านการค้าการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดกิจกรรม “แรลลี่ชั่งหัวมัน” เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเปิดการแข่งขันแรลลี่ ณ  ตึกปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านเพิ่มเติม: “แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)ปี 57

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคม (อบรม 36 ชั่วโมง) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายสรุปพร้อมเป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.)ปี57

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.)ปี57หลักสูตร : ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน เปิดงานโดยคุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 19 ก.ค. 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานอบรมแต่งหน้า Make-up Workshop by Sukhon Srimaratanakul

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด จัดอบรมแต่งหน้าสวยในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดการอบรม พร้อมด้วย คุณเพียงเพ็ญ พรายแสง กรรมการบริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ งานนี้ได้ Make-up Artist คุณสุคนธ์ สีมารัตนกุล (ลูกน้ำ) มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ตึกช้าง

ลงประกาศข่าว ฟรี!