กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย” โดยได้รับเกียรติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559” และการสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยปี 2559 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย” มีวิทยากรร่วมสัมมนา ได้แก่ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

              คุณธิวา  สุดใจ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2558 ภาพรวมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์  พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของประเทศสิงคโปร์ โดย คุณกันยวัชร ภักดีผดุงแดน ที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์(DITP) รวมถึงบทบาทและการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ โดยคุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาประเทศสิงคโปร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

Econmass Golf 2015

              สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ จากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  40 ทีม และได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
               สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะนำไปทำโครงการเข้าค่ายสมาธิต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีรายนามผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: Econmass Golf 2015

ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2557 จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลในโอกาสที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง เปิดให้บริการครบ 60 ปี ในปีนี้ โดยมี นายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกง และนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปด้านการค้าการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดกิจกรรม “แรลลี่ชั่งหัวมัน” เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเปิดการแข่งขันแรลลี่ ณ  ตึกปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านเพิ่มเติม: “แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ลงประกาศข่าว ฟรี!