กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

              คุณธิวา  สุดใจ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2558 ภาพรวมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์  พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของประเทศสิงคโปร์ โดย คุณกันยวัชร ภักดีผดุงแดน ที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์(DITP) รวมถึงบทบาทและการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ โดยคุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาประเทศสิงคโปร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

Econmass Golf 2015

              สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ จากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  40 ทีม และได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
               สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะนำไปทำโครงการเข้าค่ายสมาธิต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีรายนามผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: Econmass Golf 2015

ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวลำยอง  ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2557 จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลในโอกาสที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง เปิดให้บริการครบ 60 ปี ในปีนี้ โดยมี นายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกง และนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปด้านการค้าการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดกิจกรรม “แรลลี่ชั่งหัวมัน” เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเปิดการแข่งขันแรลลี่ ณ  ตึกปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

อ่านเพิ่มเติม: “แรลลี่ชั่งหัวมัน” รวมพลังคนข่าวเศรษฐกิจทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)ปี 57

   

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร ความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคม (อบรม 36 ชั่วโมง) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายสรุปพร้อมเป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณลำยอง ปกป้อง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!