กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

เสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ”

            สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ” กล่าวเปิดงานโดย คุณชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ วิทยากรประกอบด้วย โดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ และ คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์) ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: เสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ”

แต่งตั้งโฆษกคณะกรรมการสมาคมฯประจำปี 2559

 

        

new_582

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีมติแต่งตั้งให้ คุณเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์(เสื้อขาว)กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสมาคมฯ หากสมาชิกมีเรื่องร้องเรียน ปรึกษา หรือแนะนำ สำหรับกิจกรรมต่างๆของสมาคม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์โดยแอดไอดีจากเบอร์ 098-280-1983 หรือ เฟชบุค @Theppakit Chatsuriyawong หรือเฟชบุคของสมาคมได้เลย

สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย” โดยได้รับเกียรติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559” และการสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยปี 2559 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย” มีวิทยากรร่วมสัมมนา ได้แก่ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

              คุณธิวา  สุดใจ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2558 ภาพรวมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์  พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของประเทศสิงคโปร์ โดย คุณกันยวัชร ภักดีผดุงแดน ที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์(DITP) รวมถึงบทบาทและการให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบของธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ โดยคุณเจริญลาภ ธรรมาณิชานนท์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาประเทศสิงคโปร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2558

Econmass Golf 2015

              สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ จากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  40 ทีม และได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
               สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะนำไปทำโครงการเข้าค่ายสมาธิต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีรายนามผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: Econmass Golf 2015

ลงประกาศข่าว ฟรี!