กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

นำคณะ พศส. ปี 59 ดูงานอินโดนีเซีย

           คุณชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2559 : ประเทศไทยกับการเข้าสู่ AEC อย่างสมบูรณ์ จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยมี คุณชลิต เตชัสอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปให้การตอนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจของเอสซีจีในอินโดนีเซีย จาก คุณวิกร พงศธร Investment Coodinating Manager (SCG Indonesia)

อ่านเพิ่มเติม: นำคณะ พศส. ปี 59 ดูงานอินโดนีเซีย

เสวนาเสวนา “ไฟฟ้าไทย อย่างไรจะลงตัว”

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเสวนา “ไฟฟ้าไทย อย่างไรจะลงตัว”  วิทยากรประกอบด้วย ดร.สราวุธ  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรองโฆษกกระทรวงพลังงาน คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  คุณสุวัฒน์ กมลพนัส รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณสุวพร ศิริคุณ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

เสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ”

            สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ” กล่าวเปิดงานโดย คุณชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ วิทยากรประกอบด้วย โดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ และ คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์) ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: เสวนา “สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ”

แต่งตั้งโฆษกคณะกรรมการสมาคมฯประจำปี 2559

 

        

new_582

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีมติแต่งตั้งให้ คุณเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์(เสื้อขาว)กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสมาคมฯ หากสมาชิกมีเรื่องร้องเรียน ปรึกษา หรือแนะนำ สำหรับกิจกรรมต่างๆของสมาคม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์โดยแอดไอดีจากเบอร์ 098-280-1983 หรือ เฟชบุค @Theppakit Chatsuriyawong หรือเฟชบุคของสมาคมได้เลย

สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย” โดยได้รับเกียรติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559” และการสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยปี 2559 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย” มีวิทยากรร่วมสัมมนา ได้แก่ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนา “เศรษฐกิจไทยปี 59 มองไปข้างหน้า โอกาสและความท้าทาย”

ลงประกาศข่าว ฟรี!