กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

มอบเงินสนับสนุน

 

   20 มิถุนายน 62 : นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี สุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

แสดงความยินดี

 

      23  เมษายน  2562  :  คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2562 ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร

แสดงความยินดี

 

    23 พฤษภาคม 2562 : คุณอดิเรก  ศรีประทักษ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) คุณพรรณินี  นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2562 นำโดย คุณสุธารัตน์  เกษร  นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ อาคารซีพีทาวเวอร์

แสดงความยินดี

 

          2 เมษายน 2562 : คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2562 นำโดย คุณสุธารัตน์  เกษร  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งมุมมองของการดำเนินธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

พิธีมอบทุนการศึกษาบุร-ธิดาสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562

              

picture 537


        มอบทุนการศึกษา : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 ทุน ทุนละ 4,000 บาท โดยมี คุณสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน ในการนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯด้วยดีเสมอมา


 
- ขอบคุณผู้สนับสนุน
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน),บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน),บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน),ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน),บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ,ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน),บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ,บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย,บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน),บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 
- สนับสนุนโรงภาพยนตร์ 
 
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 
- สนับสนุนภาพยนตร์
 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส กรุ้ป จำกัด
 
- สนับสนุนขนม น้ำดื่ม และของแจก
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
แลคตาซอย
 

picture 545
 

picture 550

picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

picture 545

picture 545

 

picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

 

 

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!