กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

บรรยายพิเศษ"บทบาทของไทยในเวทีโลก"

 activities180.jpg

บรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”
     สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการอังค์ถัด(การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน

แรลลี่ "ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง"

activities183.jpg

 

      สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแถลงข่าวงานแรลลี่ “ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง” เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำโดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

อบรมวิชาชีพ (ถักตุ๊กตาไหมพรม)

activities184.jpg 

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมถักตุ๊กตาไหมพรมให้แก่สมาชิก มีสมาชิกหลายคนสนใจเข้าร่วมอบอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550

อ่านเพิ่มเติม: อบรมวิชาชีพ (ถักตุ๊กตาไหมพรม)

ลงประกาศข่าว ฟรี!