กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

อบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้  ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว

เชิญสมาชิกส่งบทความประลองกึ๋น

           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเชิญสมาชิกสมาคมฯส่งประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติคุณ
   
         กรุณาส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 นี้

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสมาชิกส่งบทความประลองกึ๋น

บรรยายพิเศษ"บทบาทของไทยในเวทีโลก"

 activities180.jpg

บรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”
     สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการอังค์ถัด(การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน

แรลลี่ "ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง"

activities183.jpg

 

      สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแถลงข่าวงานแรลลี่ “ปันโอกาสแบ่งความสุขให้น้อง” เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำโดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

อบรมวิชาชีพ (ถักตุ๊กตาไหมพรม)

activities184.jpg 

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมถักตุ๊กตาไหมพรมให้แก่สมาชิก มีสมาชิกหลายคนสนใจเข้าร่วมอบอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550

อ่านเพิ่มเติม: อบรมวิชาชีพ (ถักตุ๊กตาไหมพรม)

ลงประกาศข่าว ฟรี!