กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

สัมมนาความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย

รายละเอียดปาฐกาถาพิเศษของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดของการสัมมนาในงาน "คุณเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน?"ที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาจารย์สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย

อบรมทำขนมจีบเศรษฐี และฮักเก๋าสูตรฮ่องกง

picthighlightactivities28.jpg

อบรมทำขนมจีบเศรษฐี และฮักเก๋าสูตรฮ่องกง
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมทำขนมจีบเศรษฐี และฮักเก๋าสูตรฮ่องกง ให้แก่สมาชิกที่ ชั้นล่าง อาคารมติชน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2549

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมทำขนมจีบเศรษฐี และฮักเก๋าสูตรฮ่องกง

อบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรม "ความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว" ให้  ความรู้ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สื่อข่าว

เชิญสมาชิกส่งบทความประลองกึ๋น

           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเชิญสมาชิกสมาคมฯส่งประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติคุณ
   
         กรุณาส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 นี้

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสมาชิกส่งบทความประลองกึ๋น

บรรยายพิเศษ"บทบาทของไทยในเวทีโลก"

 activities180.jpg

บรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”
     สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  จัดบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยในเวทีโลก”โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการอังค์ถัด(การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน

ลงประกาศข่าว ฟรี!