กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

ด่วน! สวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิก

                                         
*รักษาต้อกระจก
               โรงพยาบาลจักษุรัตนิน มอบสวัสดิการพิเศษแก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่มีปัญหาดวงตาเป็นต้อกระจก โดยให้สิทธิรักษาพยาบาลด้วยการยิงเลเซอร์ 2 ดวงตาต่อปี สมาชิกท่านในมีปัญหาดังกล่าว ให้ยื่นความจำนงพร้อมเอกสารทางการแพทย์ยืนยันเข้ามาที่สมาคมฯ

อ่านเพิ่มเติม: ด่วน! สวัสดิการพิเศษสำหรับสมาชิก

ประกวดบทความ ลับคมความคิด

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
เชิญส่งบทความ-เทปภาพ-เทปเสียง
เข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

โครงการ"ลับคมความคิดนักข่าวเศรษฐกิจ"
            สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดบทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ พร้อมหวังว่าชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม: ประกวดบทความ ลับคมความคิด

อบรมทำเต้าฮวยนมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด

highlightactivities6.jpgอบรมทำเต้าฮวยนมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดอบรมการทำเต้าฮวยนมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ให้แก่สมาชิกที่ศูนย์เทคโนโลยี ชั้น1 อาคารมติชน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2549 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน

อ่านเพิ่มเติม: อบรมทำเต้าฮวยนมสด-เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด

ประกวดบทความพัฒนาสื่อ

highlightactivities7.jpgประกวดบทความพัฒนาสื่อ

    สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดยน.ส.วิมล ตัน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม  เข้าพบ นายกรพจน์  อัศวินวิจิตร  ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน มอบงบประมาณจำนวน 300,000 บาท สนับสนุนโครงการประกวด “บทความเชิงวิเคราะห์ข่าวแบบบูรณาการ”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน เมื่อเร็วๆ นี้


*แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดบทความเชิงวิเคราะห์*

อ่านเพิ่มเติม: ประกวดบทความพัฒนาสื่อ

ลงประกาศข่าว ฟรี!