กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

( ร่าง ) กำหนดการพิธีมอบทุนบุตร

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2550
วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม 2550
ณ  โรงภาพยนตร์ เมเจอร์รัชโยธิน  ชั้น 6 โรง 14

อ่านเพิ่มเติม: ( ร่าง ) กำหนดการพิธีมอบทุนบุตร

สมัครด่วน!กิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเชิญสมาชิกสมัครอบรมวาดภาพ สอนโดย เพ็ญพร ไพฑูรย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สมัครด่วน!กิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549/2550

activities100.jpg
 

โฉมหน้าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
                   คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ประกอบด้วย “วิมล ตัน”  จากมติชน นายกสมาคม  “สุกฤษฎิ์  ขวัญสกุล”  ทีวีช่อง 7 อุปนายก 1 “สินธุ์ชัย  ภมรพล” กรุงเทพธุรกิจ อุปนายก 2 “บุศรินทร์  ตรีระพงษ์พิชิต” บางกอกโพสต์  เลขาธิการ  “ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์”  เหรัญญิก โพสต์ทูเดย์  “สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์” ประชาชาติธุรกิจ  นายทะเบียน “สายจิตร ภักดี” กรมประชาสัมพันธ์ ปฏิคม “สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์” ไอทีวี  ประชาสัมพันธ์  “อนันตเดช  พงษ์พันธ์”  แนวหน้า  “ธนะชัย  ณ  นคร”  ข่าวหุ้นธุรกิจ และ “นิธิดา  อัศวนิพนธ์”  เดอะ เนชั่น  เป็นกรรมการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549/2550

งานวันเด็กโรงเรียนวัดปากสมุทร

pictactivities78.jpg pictactivities79.jpg 

      คณะกรรมการสมาคมฯ จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดปากสมุทร จ.สมุทรสงคราม มีอุปกรณ์การเรียน ของเด็กเล่น ไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนพร้อมกับร่วมเล่นเกมกับเด็ก ๆ อย่างสนุนสนานเมื่อวันศุกร์ที่ 12  มกราคม 2550 ที่ผ่านมา 

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเด็กโรงเรียนวัดปากสมุทร

ประมวลภาพอบรม “รู้ทัน...กลลวงงบการเงิน”

                                                   

pictactivities88.jpg pictactivities89.jpg 
           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอ่านงบการเงินสำหรับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อเรื่อง “รู้ทัน...กลลวงงบการเงิน”  โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ รองบรรณาธิการอำนวยการ น.ส.พ.มติชนและ รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากร อบรม จำนวน 9 ชั่วโมง ระหว่างวันเสาร์ที่ 20-วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550  ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้สื่อข่าวสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

อ่านเพิ่มเติม: ประมวลภาพอบรม “รู้ทัน...กลลวงงบการเงิน”

ลงประกาศข่าว ฟรี!