กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

มองเงินสนับสนุน

new_582

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563

              

picture 537


        มอบทุนการศึกษา : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมผู้แทนจากองค์กรที่สนับสนุนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯด้วยดีเสมอมา


 

picture 545
 

picture 550

picture 550picture 550
picture 550picture 550
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

 

picture 537

ขอบคุณผู้สนับสนุน
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
5. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
8. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
11. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
15. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 
16. ธนาคารออมสิน 
17. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 
24. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
27. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 
28. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
29. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
32. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
33. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)
35. บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
36. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
37. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
38. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”

new_582 

 

   สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมมอบอาหาร ในโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมกันบริการอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จากรถ CPF Food Truck โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่ประชาชนใน 6 เขตของกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  ณ ชุมชนวัดวิมุตยาราม

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”

แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำ

new_582

    แลกเปลี่ยนความรู้ขอคำแนะนำคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณินี  นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 นำโดย คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี คุณลำยอง ปกปอง, คุณธิวา สุดใจ อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและข้อเสนอแนะ ณ ร้าน POLA POLA สาขาเกษตร

 

รับมอบหน้ากากอนามัย

new_582  

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกสมาคมฯ เนื่องจากปัจจุบันผู้สื่อข่าวยังคงต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ เสี่ยงกับการรับเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม 
 
หน้ากากผ้าคุณภาพ 2 รูปแบบ คือ หน้ากากผ้าฝ้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มา และหน้ากากผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์

ลงประกาศข่าว ฟรี!