กิจกรรมสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมสมาคม

อาคเนย์ห่วงใยสุขภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

new_582 

คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นตัวแทนอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในการมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563  โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

picture 537

     สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2563 “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทั้งโลกเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ที่รูปแบบการใช้ชีวิตและบรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคม ล้วนเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณธัญฑิกา โพธิสมภรณ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

มอบเงินสนับสนุน

new_582

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

โครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563

              

picture 537


        มอบทุนการศึกษา : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คุณถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมผู้แทนจากองค์กรที่สนับสนุนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯด้วยดีเสมอมา


 

picture 545
 

picture 550

picture 550picture 550
picture 550picture 550
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545
picture 545picture 545

 

picture 537

ขอบคุณผู้สนับสนุน
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
5. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
8. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
11. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
15. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 
16. ธนาคารออมสิน 
17. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
22. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 
24. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
27. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 
28. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
29. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
32. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
33. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)
35. บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
36. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
37. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
38. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ลงประกาศข่าว ฟรี!