ประกวดบทความ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
          ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้มีโครงการประกวด " บทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ " มีผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสนใจเข้าร่วมประกวดดังนี้

ประเภทบทความ
1. คุณนิธิวดี รัชตวงศ์พิพัฒน์ จากสำนักข่าวจิจิเพรส
เรื่อง “ วิสาหกิจ SMEs ไทย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ผลงานปี 2545-2549 กับความท้าทายในอนาคต ”

2. คุณวรินทร์ ตริโน จากหนังสือพิมพ์มติชน
เรื่อง
อนาคตพลังงานไทยใครว่าไม่น่าห่วง ”

3. คุณชีวิน ขันตรี จากหนังสือพิมพ์มติชน
เรื่อง “ โทรติดยากปัญหาแห่งชาติที่ต้องแก้ไข ”

4. คุณพัชรี ทิพย์พาหน จากหนังสือพิมพ์ Intertransport Logistics
เรื่อง ประเทศไทย กับงานจัดการทรัพยากรน้ำ ”

5. คุณอนัญญา มูลเพ็ญ จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
เรื่อง
เงินทุนไหลเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ : ปัญหาต่อเสถียรภาพการเงินและเศรษฐกิจไทย ”

6. คุณศรัญญา ทองทับ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เรื่อง ถ่านหิน : อนาคตอันโชติช่วง หรือระเบิดเวลาลูกใหม่ ”

7. คุณรัชดา ธราภาค จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เรื่อง
30 บาทรักษาทุกโรค” รื้อเพื่อโครงการ “ที่ดีกว่า”

8. คุณอโนทัย จันทร์ดี จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม ”

9. คุณสรัญญา แดงอินทวัฒน์ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เรื่อง ทิศทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งไทยบน “ ผลประโยชน์ขัดแย้ง”

10. คุณปัญญา อินลา จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
เรื่อง ฌาปน ( เศรษฐ ) กิจปี 50 ”

11. คุณชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์ จากหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์
เรื่อง
ถึงเวลาผ่าตัดกองทุนประกันสังคม ”

ประเภทสกุ๊ปข่าว
1. คุณพรรณประวีร์ เย็นยอดวิชัย จากสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ”

2. คุณชไมพร คงเพชร สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี
เรื่อง สงครามค้าปลีก ”

ลงประกาศข่าว ฟรี!