ประกวดบทความ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เชิญเข้าร่วมอบรม “ความรู้สิทธิด้านแรงงาน”

                 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อเกิดกรณีกระทบสิทธิลูกจ้างมากขึ้น สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงจัดอบรม “ความรู้สิทธิด้านแรงงาน” เพื่อเป็นประโยชน์ในการรายงานข่าวสู่สาธารณชน
                 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552  เวลา 17.00 – 20.00 น.  ณ  ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ตึกช้าง ชั้น 9  อาคารบี

                สมาคมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ลงประกาศข่าว ฟรี!