ติดต่อสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ติดต่อสมาคม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

3300/63 ตึกช้างทาวเวอร์ B ชั้น 9 ห้อง C
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพ ฯ 10900 

 

โทรศัพท์ : 0-2937-3294 , 0-2937-3296

 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่สมาคม ดาวน์โหลด (PDF)