คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

new_582 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดปัจจุบัน ปี 2560

 

นายชาคร หนูคงใหม่
นายกสมาคม
นิตยสารการเงินธนาคาร (Money&Banking Television)
นายวัชรพงศ์ ทองรุ่ง
อุปนายก 1
www.energynewscenter.com
นายกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร
อุปนายก 2
สำนักข่าวไทย
นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
เลขาธิการ
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
นางสาวสุทิษา  สุภารัตน์
หรัญญิก
นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

นางสาวชมพูนุช ภัทรขจี
ประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ช่อง 3

นางสาวกาญจนา ปลื้มจิตต์
นายทะเบียน
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

นางสาวกษมน  พงษ์ธานี
กรรมการวิชาการ
นสพ.ทันหุ้น
นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง
กรรมการวิชาการ
นสพ.ไทยโพสต์
 
นางสาวอนิสา  มอญฤทธิ์
กรรมการวิชาการ
นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ