คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

new_582 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดปัจจุบัน ปี 2561

 

นายถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา
นายกสมาคมฯ
โทรทัศน์ PPTV
นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
อุปนายก 1
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
นางสาวผุสดี  อรุณมาศ
อุปนายก 2
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายเล็ก  เกตุกาญจน์
เลขาธิการ
สำนักข่าวไทย
นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง
เหรัญญิก
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์
ประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ช่อง 3

นางสาวเขมิกา  พรมพันใจ
นายทะเบียน
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

นายปัญญา  อินลา
กรรมการวิชาการ
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
นางสาวกมลพร  ชิระสุวรรณ
กรรมการวิชาการ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
นายบัณฑิต  ประทุมตะ
กรรมการวิชาการ
โทรทัศน์ Nation TV
นายกรันย์  สิริวงศ์
กรรมการวิชาการ
นิตยสาร Condo Guide