คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

new_582 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดปัจจุบัน ปี 2563

  
 นายถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา
นายกสมาคมฯ
สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36
 
นายกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร
อุปนายก 1
สำนักข่าวไทย อสมท
นางสาวผุสดี  อรุณมาศ
อุปนายก 2
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นางสาวพิมพ์รภัส  ศิริไพรวัน
เลขาธิการ
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
นางสาวพัชรนันท์  สิงหรา
เหรัญญิก
สำนักข่าวมิติหุ้น
นางสาวศรัญญา  คงอยู่
นายทะเบียน

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

         นายเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์               ประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ช่อง8 

               นายกรัณย์  สุริวงค์              
กรรมการวิชาการ

นิตยสาร Condo Guide

นางสาวพรรณภิดา  เพชรรัตน์
กรรมการวิชาการ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

นายนิธิโรจน์  เกิดบุญภานุวัฒน์
กรรมการวิชาการ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ