คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

new_582 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจชุดปัจจุบัน ปี 2562

  
 นางสาวสุธารัตน์  เกษร
นายกสมาคมฯ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360
 
นายวิชิต  ใจตรง
อุปนายก 1
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
นายกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร
อุปนายก 2
สำนักข่าวไทย
นายกมล  ชวาลวิทย์
เลขาธิการ
สำนักไทยพพับลิก้า
นางสาวปิยะฉัตร  ใหม่แก้ว
เหรัญญิก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นางศศิธร  ซิมาภรณ์
นายทะเบียน
สำนักข่าว Infoquest
นายฐิติกร  ทิพย์มณเฑียร
ประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายไพโรจน์  สุนทรโชติ
กรรมการวิชาการ
นิตยสาร Stock Review

นายวัชระ  ปุษยะนาวิน
กรรมการวิชาการ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

นางสาวอนิสา  มอญฤทธิ์
กรรมการวิชาการ
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ