ประวัติสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ประวัติสมาคม

 

ประวัติความเป็นมา

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 

                จุดประกายความคิดก่อตั้ง“ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” เกิดขึ้นในวงสนทนากลุ่มเพื่อนพ้องนักหนังสือพิมพ์ ใต้ต้นจามจุรี สวนลุมพินีของนักหนังสือพิมพ์ 5 ท่าน อันประกอบด้วย ศุภเกียรติ  ธารณกุล  ในสมัยนั้นอยู่หนังสือพิมพ์เดลิไทม์  แต่ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐ   ปรีชา  จิรวงศ์ไพโรจน์ แห่งไทยรัฐ   เจียม 
จีระรมย์
  แห่งข่าวพาณิชย์   ภาษิต  สุขสว่าง แห่งประชาธิปไตย และวิฑู  รักมาก แห่งเดอะเนชั่นรีวิว

                ด้วยความคิดที่ว่า “ข่าวเศรษฐกิจเป็นเพียงข่าวแทรกอยู่ในหน้าการเมือง ในกรณีที่ข่าวการเมืองไม่พอปิดหน้าเท่านั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการทำข่าวเศรษฐกิจเสียที”  จากคำพูดและแนวคิดของ ศุภเกียรติ  ธารณกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่เคยกล่าวไว้

                การพบปะระหว่างคนทำหนังสือพิมพ์ 15 ชีวิต จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับในวันที่  23 พฤศจิกายน  2519  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญเพราะสามารถเรียกการรวมตัวครั้งนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ”โดยมี  บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ แห่งบางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโส  ได้บุกเบิกข่าวด้านเศรษฐกิจมานานและยังเป็นประธานชมรมคนแรก

                และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2521 ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้พัฒนาขึ้นเป็น "สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ" จึงยึดเอาวันนี้เป็นวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร และกองบังคับการตำรวจนครบาลอนุมัติการจดทะเบียนก่อตั้ง กระทั่งในปี 2539 ได้ยกระดับฐานะของสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขึ้นเป็น"สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ "

                ที่มาของสัญลักษณ์ สมาคมฯ นั้น เป็นการนำเอา เรือสำเภาจีนและฟันเฟืองครึ่งซีก มาผนวกเข้าด้วยกัน เนื่องจากเรือสำเภาจีนนั้น มีความสำคัญต่อการพาณิชย์ในระยะบุกเบิกของธุรกิจระหว่างประเทศ  ซึ่งมีเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายกับไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และเรือยังเป็นสัญลักษณ์ของการพาณิชย์ต่าง ๆ แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก็ใช้เรือเป็นสัญลักษณ์มาช้านานแล้ว

                ส่วนฟันเฟืองนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของการอุตสาหกรรมจึงนำเอาสองอย่างนี้ ผสมเข้าด้วยกันเป็นต้นแบบ เขียนชื่อภาษาไทยและอังกฤษ ของสมาคมฯ ล้อมรอบ